Загальна інформація для клієнта про компанію та послуги

Інформацію щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ можна перевірити на сайті Національного банку України за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Зображення та позначення, у тому числі зареєстровані торговельні марки, які використовуються Товариством для надання ним фінансових послуг:

  • img
  • img